Servicedesk

Servicedesk og leverandør – hvordan velge?

Valg av system eller leverandør har flere likhetstrekk med prosessen man…