Hva er SIAM og hva bør du vite?

Valg av system eller leverandør har flere likhetstrekk med prosessen man…