fbpx

Skip links

Slik lykkes du med selvbetjening

Nøkkelen for å lykkes med selvbetjening er at brukerne, eller kundene, forstår hvordan selvbetjening brukes i praksis. Da blir også verdien av selvbetjening tydelig. Informasjon og kommunikasjon rundt temaet er viktig slik at det raskt er en felles forståelse av at selvbetjeningsportalen er tidsbesparende og at den gir oversikt og kontroll for alle involverte parter. – Slik lykkes du med selvbetjening!

Ledelsen er en viktig brikke i bruken av selvbetjeningsportalen – de må også forstå hvilke fordeler og verdier selvbetjening gir:

 • Økt kvalitet på informasjon i innmeldte saker slik at sakene løses hurtigere.
 • Sørger for at alle henvendelser fordeles til rett avdeling med skjema, arbeidsflyt og automatisering.
 • Brukerne får status og oversikt over sine saker.
 • Brukerne får informasjon / driftsmeldinger om midlertidige feil, som unngår unødig registrering av saker.
 • Saksbehandlere kan arbeide uforstyrret med saker samtidig som kunden registrerer eller finner svar selv.

 

8 tips til hvordan du kan få brukerne dine i gang med selvbetjening

For å lykkes med selvbetjening må den være på brukernes premisser. Det betyr:

 1. Finn ut hvilke oppgaver brukerne ofte utfører og hvilke de enkelt kan gjøre selv.
 2. Gjør selvbetjeningen så tilgjengelig og så enkel å bruke at brukerne ønsker å bruke den.
 3. Gi selvbetjeningsportalen et navn og profil, f.eks. et som symboliserer verdien portalen representerer.
 4. Gi incentiver ved å gi saker fra selvbetjeningsportalen høyere prioritet og dermed kortere løsningstid via arbeidsflyt.
 5. Automatisk distribusjon av snarvei til selvbetjening på skrivebordet til de ansatte.
 6. Hjelp med å sette opp snarvei til selvbetjeningsportalen på mobiltelefonen til de ansatte.
 7. Ved bruk av selvbetjeningen fra mobiltelefonen kan du også bruke mobilens kamera og ta bilde direkte i henvendelsen.
 8. Sett opp en selvbetjeningsmaskin ved IT-avdelingen som brukerne kan registrere sak på, for å unngå forstyrrende «direkte henvendelser».