Automatisering


Automatisering av oppgaver er en nødvendighet for å levere bedre og digitaliserte
forretningstjenester, og en forutsetning for å kunne levere en moderne, digital arbeidsplass.

Automatisering er effektivisering, modernisering og digitalisering satt i system.

Hvorfor bør vi automatisere?


De viktigste gevinstene ved automatisering er:

Du kan levere rutinepregede oppgaver raskere
Tjenestene blir levert på samme måte, hver gang, med forutsigbar leveransetid og kvalitet
Frigjør tid til andre oppgaver
Spare kostnader

Hver gang en automatisert tjeneste benyttes, frigjør du tid og sparer penger. Derfor er det stort potensiale for automatisering av rutineoppgaver.

Alle tjenester som har klare retningslinjer til gjennomføring er gode kandidater for automatisering. I tillegg bør det vi automatiserer ha en viss frekvens/hyppighet i bruk, slik at jobben med å automatiserte blir lønnsom.

Hva bør automatiseres?


Her er noen eksempler:

 • Reset av passord
 • Bestilling av utstyr – gjerne integrert med leverandørenes bestillingssystemem
 • Bestilling av software med automatisk utrulling
 • Tilgangsstyring
 • Ny ansatt (onboarding) eller ansatt slutter (offboarding)
 • Håndtering av livssyklus for utstyr
 • Bestille rapporter
 • Oppsett og avvikling av virtuelle miljøer
 • Opprettelse og avvikling av prosjektområder i samhandlingsverktøy
 • Patching av klienter, servere og mobile enheter
 • Oppstart/Restart av servertjenester

Syscom kan hjelpe:


Tilnærming til automatisering skreddersys til deg, dog er det felles elementer og aktiviteter:

Analyse

Definere kandidater for automatisering. Involvere både brukere og leverandører av tjenestene (alt fra IT til HR osv)

Forenkling

Forenkle og forbedre rutiner – samtidig som de automatiseres

Dokumentasjon

Lage beskrivelsen av tjenesten, hvordan den leveres og hvordan avvik håndteres

Automatisering

Implementere automatiserte rutiner, teste og sette i produksjon

Optimalisering

Jevnlig evaluere og forbedre

Syscom har mange års erfaring med automatisering, selvbetjening og service management. Vi kjenner godt de plattformer og verktøy som kan hjelpe med automatisering.

Har du spørsmål?

Ja, jeg ønsker å motta epost med relevant informasjon fra Syscom AS

“Ved å gå igjennom historikken fra tidligere service desk saker identifiserte vi at over 12.000 saker per år var enkle rutineoppgaver som enkelt kunne automatiseres.Ved å kvantifisere disse tallene estimerte kunden at det er mulig å oppnå en kostnadsbesparelse på over 3 millioner kroner pr år ved hjelp av automatisering.”

Ønsker du å lese og lære mer?


WHITEPAPERS

Sjekk ut våre whitepapers

Les mer

WEBINAR

Se alle våre webinar

Les mer

BLOGG

Besøk vår blogg

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Ja, jeg ønsker å motta epost med relevant informasjon fra Syscom AS