fbpx
Skip links

Syscom Secure Workplace

Jobb trygt og sikkert – uansett hvor du er

Kontakt oss

Med Secure Workplace sikrer vi endepunkterepostdata

Datamaskiner, mobiler og servere kan utgjøre sårbarheter, og det er derfor viktig at alle endepunkter er beskyttet og overvåket.

De fleste bedrifter investerer ikke i ordentlig sikkerhetsutstyr- og rutiner før etter en alvorlig sikkerhetshendelse har skjedd. I dag oppdages hele 4 av 10 sikkerhetsbrudd ved en tilfeldighet, ofte som følge av negative effekter på virksomheten. Når vi i tillegg vet at 70% av alle sikkerhetsbrudd stammer fra endepunkter, er konklusjonen at mye verdi tapt ved å ikke ha oppdaterte sikkerhetsløsninger installert på alle bedriftens endepunkter, slik at de kan monitoreres kontinuerlig.

Med Secure Workplace tar vi ansvar for konfigurasjon og drift av sikkerhetsløsninger for alle deres endepunkter.

E-post er i Norge som store deler av resten av verden fremdeles den foretrukne digitale kommunikasjonskanalen, i både offentlig og privat sektor. Ifølge SSB benyttet 92% av den norske befolkningen e-post i 2016. Dette alene gjør epost til en attraktiv angrepsvektor, med et særdeles bredt nedslagsfelt, og med potensiale til å ramme mange.

Kritiske IKT-hendelser kan ofte starte med en forfalsket masseprodusert epost, som er ment å lure mottaker til å åpne et vedlegg med ondsinnet programvare som igjen infiserer maskinen, og kan spre seg internt i bedriften.

Epost er i hovedsak ukryptert, og går ikke direkte fra avsender til mottaker, men via mange ulike knutepunkt før den kommer frem. Denne kommunikasjonen kan enkelt overvåkes eller avlyttes av uvedkommende.

Sikker utsendelse og mottak er helt essensielt for alle bedrifter. Syscom Secure Workplace fanger opp avvik, og anbefaler nødvendige tiltak fortløpende.

Vi identifiserer og sikrer informasjon og flyt i henhold til interne og eksterne retningslinjer og krav. Dette gir både sporbarhet og compliance.

Trygghet

Vår sikkerhetsløsning er alltid oppdatert og konfigurert til gjeldende trusselbilde. Ved kritiske hendelser får du også tilgang til hands-on assistanse fra våre dyktige konsulenter.

Oversikt

Vi sender deg en månedlig rapport med oversikt over aktuelle hendelser og tiltak som iverksettes. Ved kritiske hendelser kontakter vi dere direkte.

Anbefalinger

Med Syscom Secure Workplace får du kontinuerlig rådgivning på hvilke tiltak som bør prioriteres.

Vil du vite mer?

Last ned vår whitepaper!