Oppland Fylkeskommune ønsket seg et nytt og moderne system for administrasjon og sikring av mobile enheter.


Oppland Fylkeskommune er en regional utviklingsaktør og tjenesteleverandør som består av ca 2000 ansatte. Fylkeskommunen ønsket seg et nytt og moderne system for administrasjon og sikring av mobile enheter. Det var viktig å kunne skille mellom mobile enheter – til bruk på jobb og til bruk privat. Dermed kunne de enkelt administrere og sikre enheten som brukes i jobbsammenheng. I tillegg til sentraladministrasjonen på Lillehammer består Oppland Fylkeskommune av følgende virksomheter:- 14 videregående skoler med til sammen 19 virksomhetslokasjoner.- 22 tannklinikker- 2 folkehøgskoler- fylkesbibliotek- fylkesarkiv- diverse eksterne virksomheter som har inngått driftsavtale med Oppland fylkeskommune For å administrere og sikre sine mobile enheter anskaffet Oppland Fylkeskommune i 2013 MobileIron fra Syscom. MobileIron ble valgt på grunnlag av brukervennlighet, enkel administrasjon og god brukeropplevelse. Det er i tillegg en løsning som skalerer etter behov og med en fleksibel lisensmodell.Syscom har tidligere levert Pureservice Servicedesk til fylkeskommunen og derfor laget en integrasjon med MobileIron. MobileIron er integrert med Pureservice Incident og Asset.Visjonen til Oppland Fylkeskommune er” Mulighetens Oppland”. De ser hele tiden etter nye muligheter og gode løsninger. Oppland Fylkeskommune er flinke til å dele sin kunnskap og erfaringer for å sikre høy kvalitet og dermed kunne levere nye og bedre tjenester ut til sine brukere. 

«Å ta i bruk MobileIron har vært vår døråpner for mobil transformasjon»