Sparebank1 Gruppen


Med over 6300 egne brukere på 378 kontorer over hele landet samt 530 000 nettbankbrukere hadde SpareBank 1 Gruppen strenge krav da det skulle lages en felles løsning for hele alliansen. Svaret ble BMC Remedy og resultatet ble mer proaktiv IT og økt kvalitet på tjenester. 

"Vi har brukt Remedy og jobbet med ITIL i mange år. Vi har nå utvidet til en felles løsning for alle selskaper, og med Syscom som leverandør. Det er vi glade for."
- Erland Rustebakke, Systemansvarlig for Remedy ITSM 7 i SpareBank 1