Skatteetaten


Overvåking av konvergert infrastruktur: Skatteetaten inngår avtale om leveranse av Truesight overvåkningsløsning for konvergert infrastruktur med Syscom ASSom et av de første og ledede kompetansemiljøene i innenfor IKT i Norge tar SITS i disse dager i bruk den nyeste teknologien for overvåkning fra BMC i forbindelse med «Elektronisk dialog med arbeidsgiver» (EDAG) prosjektet. Skatteetaten (SITS) er selve fyrtårnet innenfor offentlig IT og er langt fremme innenfor en rekke teknologi og kompetanseområder. EDAG prosjektet har som mål å samle og forenkle all rapportering fra arbeidsgivere i en felles oppgave og portal. EDAG er et omfattende prosjekt som involverer Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå og skal levere en rekke gevinster knyttet til forenkling av rapportering mellom arbeidsgiver og det offentlige. For å støtte EDAG prosjektet på en best mulig måte måtte man tenke nytt på IT Drift og Infrastruktur området. SITS startet derfor MAP prosjektet som skal levere en ny og sikker Platform for drift av EDAG basert på konvergerte systemer og skybaserte løsninger. Skatteetatens MAP prosjekt har som hovedmål å sikre at EDAG har en robust, stabil og effektiv produksjonsplattform som også legger godt til rette for fremtidige utvidelser og moderniseringsprosjekter på en kostnadseffektiv måte» Forteller Seksjonsleder for Produksjon og Infrastruktur i SITS Karl Henning Rørstad. «Det som er spesielt spennende med MAP prosjektet er at vi benytter oss av en svært moderne, effektiv og fleksibel driftsplattform med arkitektur basert på skybaserte løsninger. Vi skal på en enkel måte kunne justere kapasitet og tilgjengelighet med flere hundre til tusen servere – avhengig av behov. I tillegg til selve plattformen og mulighetene i denne, tar vi også i bruk BMC TrueSight for overvåkning av både infrastrukturen og av hvordan sluttbrukere, altså kundene våre, opplever tjenestene vi leverer.» Sier Tom Heiberg Prosjektleder for MAP hos SITS Overvåkning av IKT infrastruktur er ikke et nytt tema innenfor IT, men det har skjedd en revolusjon på området de siste årene» forteller Salgsdirektør Leif Arne Brandsæter i Syscom AS. «Før hadde IT et hovedfokus på å sjekke at infrastrukturen var oppe og «gikk», vi har i mange år hatt et for lite fokus på hvordan tjenestene faktisk oppleves av brukerne.Skatteetatens prosjekt er et av de første i sitt slag og vi tror at mange andre virksomheter vil gå samme vei som Skatteetaten: altså mot et mer dynamisk IT med et hovedfokus på hvordan kundene og brukerne våre opplever tjenestene vi leverer.» EDAG og MAP prosjektet skal på luften tidlig 2015 og vil levere moderne tjenester til næringslivet i Norge.