Serit


Supporterer 15000 med Pureservice: Teamleder André Fensholt Jølsen og hans team på 4 supporterer han 15 000 kunder over hele Norge. De har brukt Pureservice siden 2011 og han sier:

"Jeg har jobbet med support i ca. 10 år. Jeg har aktivt jobbet med mange forskjellige programmer for håndtering av supportsaker. Syscoms Pureservice er utvilsomt det beste jeg har prøvd og derfor var valget i 2011 enkelt"André Fensholt Jølsen, Teamleder for supportavdelingen hos Itum i Kongsberg
Implementering og opplæring 
"En av våre konsulenter hadde ansvar for oppsett av Pureservice på en server hos oss. Dette gikk raskt og fint med lite problemer. Når vi henvendte oss til Syscom med spørsmål fikk vi alltid god og rask hjelp. Opplæringen av de ansatte gjorde jeg selv. Fordi systemet er intuitivt tar det ikke lange tiden å lære de fleste av de vanlige funksjonene, og dermed kom vi raskt i gang med å bruke Pureservice."
 Funksjoner i en servicedesk 
"Vi har kun hatt positive tilbakemeldinger fra kunder rundt supportsystemet til Syscom. Kundene synes at de får rask og god service. I tillegg er de ansatte happy med systemet.Stort sett alle kunder og ansatte bruker det aktivt. Vi har mange utegående konsulenter så vi savner en app for mobiler. Denne har jeg hørt er i salg snart."
 Integrasjoner 
"Det er flere ting jeg liker godt ved Pureservice. En av tingene er integrasjon mot AD. Sammen med search as you type gir den oss ferdig utfylte felter og sparer oss for mye tid.Alt i alt er jeg meget happy med Pureservice."
 Om Serit Itum:  Itum er et firma som er en del av Serit-kjeden.Itum har en serverpark som drifter ca. 15 000 kunder.Seritkjeden har ca. 330 ansatte, og er lokalisert i store deler av Norge.Itum selger mailtjenester, hardware, servertilgang og diverse nettverkstjenester og har mange utegående konsulenter.