Servicekatalog og HEAT har sentralisert Avinors driftsstøtte.


Avinor AS er et norsk statlig selskap, og Norges største eier av flyplasser. En sentralisert servicedesk gir Avinor oversikt og kontroll.Med Servicedesken HEAT Software (tidl. FrontRange) oppnår Avinor totaloversikt. Ved hjelp av Servicedesken HEAT og den tilhørende servicekatalogen har Avinor sentralisert driftsstøtten til alle flyplasser i Norge.