Odin Forvaltning


Servicedesk - PureserviceOdin Forvaltning ønsket ett single point of contact for alle sine brukere, uavhengig av om det er brukerstøtte, bestillinger, adresseendringer eller flytting av mobilabonnement. I tillegg har de tatt i bruk samme løsning til å håndtere intern kvalitetssikring. 

”Pureservice hjelper oss mye!”
- Nils Inge Haus, IT Sjef Odin Forvaltning BMC Discovery - oversikt og kontroll
“I en kompleks it hverdag har vi et sterkt behov for å til enhver tid ha en oppdatert oversikt på vår infrastruktur og fagapplikasjoner. Vi har over en tid benyttet BMC Discovery for med et tastetrykk å kunne se status, noe som sparer oss for masse tid.”
Nils Inge Haus, IT-sjef, Odin Forvaltning AS