NHO


Servicedesk for 11 funksjoner I NHO ServicePartner tar de Service-begrepet på alvor. De valgte å la servicedesk-systemet Pureservice fange opp og løse ALLE typer henvendelser. Selvbetjening og brukervennlighet er nøkkelen til suksess. NHO ServicePartner er den sentrale støttefunksjonen for hele NHO-fellesskapet.Hele 11 team og totalt 20 operatører håndterer funksjoner som spenner fra medlems- og økonomiservice via kantinedrift og eiendom til IT for mer enn 1 000 ansatte fordelt over hele landet.Pureservice servicedesk og selfserviceportal håndterer alle disse henvendelsene i NHO-fellesskapet.Innføringen av Pureservice har ført til økt bruk av selvbetjeningen og bedre oppfølging av alle typer henvendelser til serviceapparatet. Les hva systemsjef Knut Fixdal og serniorkonsulent Nina Giske sier om automatiserings-gevinster, servicegrad og fornøyde brukere ved å klikke her!