Kystverket


Kystverket er Samferdselsdepartementets etat for sjøtransport, sjøsikkerhet, havner og beredskap mot akutt forurensning. Da Kystverket ønsket å etablere en løsning for sikring av mobile enheter var det viktig at løsningen tilfredsstilte følgende krav:• Sikker autentisering ved tilknytning til Kystverkets interne IKT systemer• Sikre kommunikasjon mellom de mobile enhetene og Kystverkets interne IKT system• Sikre informasjon som er lastet ned eller lagret på den mobile enheten Syscom leverte MobileIron til Kystverket i 2012. MobileIron ble valgt fordi det var oversiktlig og brukervennlig for både systemadministratorer og brukere. Løsningen tilfredsstilte alle kravene til Kystverket og skulle bli en sentral kjerne i sikring av mobile enheter. MobileIron er et viktig element i Kystverkets strategi for å effektivisere og forbedre sikkerheten rundt Kystverkets tjenester rettet mot egne mobile enheter. Løsningen skal også bidra til fleksibilitet i valg av mobile enheter. De ser stadig etter nye muligheter og nye bruksområder for MobileIron og dermed bedre måter å levere tjenester ut til sine brukere. 

«En av de tingene jeg setter stor pris på med Syscom er evnen til å skape verdi for oss som kunde. Jeg opplever at dette blir gjort igjennom forståelse av kundebehov, kompetanse, fokus og effektiv arbeidsmetodikk.»
Trond Saastad, Senioringeniør IKT og BSS