JobZone


Pureservice med Asset og Utstyrsportal:Jobzone sparer tid og har god oversikt på IT-avdelingen med Pureservice servicedesk med Asset og Utstyrsportal til ut- og innlevering av utstyr. 

"Vi har brukt Pureservice i over 2 år og er veldig fornøyde med oversikten den gir oss på IT-avdelingen. Vi benytter også Asset modulen og Utstyrsportalen til å forenkle ut- og innlevering av utstyr. Dette sparer vi masse tid på!"
- Lasse Ødegård, IT-direktør Jobzone AS