Finnmark Fylkeskommune forenkler hverdagen med Pureservice Servicedesk


”Finnmark fylkeskommune tok i bruk Pureservice i april 2012 for å forenkle hverdagen både for sluttbrukere og for IT-ansatte. Alle våre forventninger er innfridd. Med de gode rapportene har vi også store muligheter til å skape en stadig forbedring, og til å kommunisere med sluttbrukerne for å sikre kvaliteten på IT-tjenestene. Vi har også opplevd god dialog med Syscom når vi henvender oss til support for å få avklart funksjonalitet, og få inn endringsforslag.”
 - Ragnhild Evjen Angell, IT Sjef Finnmark fylkeskommune