Cegal med ServiceNow-plattformen


Med sine 340 ansatte er Cegal en ledende leverandør av IT- og Geoscience løsninger til den globale olje- og gassindustrien. Cegal er lokalisert med kontorer i Stavanger, Oslo, London, Aberdeen, Dubai, Houston og Calgary. Cegal benytter ServiceNow-plattformen for å tilby og supportere tjenester til store organisasjoner innen olje- og gassindustrien. ServiceNow for et effektivt samarbeidServiceNow er en markedsledende service management plattform bygget på ITIL-prinsipper. Løsningen knytter blant annet avdelinger i store organisasjoner sammen, og gjør samarbeidet mer effektivt gjennom et aktivt og konfigurerbart prosesskart. Eksterne underleverandører og kunder knyttes også til løsning, og gir bedrifter en god oversikt, kontroll og en mulighet for å sette opp måleparametre i sanntid. ServiceNow-plattformen er levert som en skytjeneste fra 16 datasentre rundt om i verden. Hvorfor Syscom?Cegal hadde et ønske om å ha en samarbeidspartner for å kontinuerlig videreutvikle og forbedre systemet og hvordan de jobber med service management. Gjennom en utvelgelsesprosess valgte Cegal å signere en rammeavtale med Syscom. Avtalen innebærer rådgivning og teknisk bistand i ServiceNow.Lang erfaring med service management, teknisk dyktige konsulenter og et stort engasjement gjorde at Cegal valgte Syscom som samabarbeidspartner. I prosessen med valg av partner utførte Director of Business Services, Rune Aartun, intervju med flere konsulenter hos Syscom og fikk dermed et grundigere inntrykk av Syscom som leverandør. Veien videreSamarbeidet er godt i gang og ServiceNow-plattformen har blitt oppgradert gjennom en onboardingsprosess av Syscom som leverandør. Dette ble gjort for at Syscom skulle bli kjent med den tekniske løsningen og for å forstå Cegals forretning og organisasjon. Videre har Syscom satt opp SDLC (Software Development Livecycle) applikasjonen som gjør at videreutvikling av ServiceNow-plattformen følger en Agil implementeringsmetodikk som igjen sikrer gode leveranser og tydelighet i hva som skal leveres.Vi gleder oss til fortsettelsen og videre samarbeide med å løfte Cegal til nye høyder av servicenivå, effektivisering og økt kundetilfredshet!

«Syscom leverte et meget solid inntrykk gjennom hele utvelgelsesprosessen og viste tydelig engasjement og kompetanse. Vi følte også at Syscom var en god match for oss ved at vi ville bli en prioritert kunde som ville bli godt ivaretatt. Samarbeidet er godt i gang og vi kan trygt anbefale Syscom til andre.»
- Rune Aartun, Director of Business Services, Cegal