BMC Remedy løfter ABBs kundeservice


Sammen med Syscom har ABB designet, utviklet og implementert en ekstremt avansert CMDB med tilhørende arbeidsprosesser for feilhåndtering og endringsstyring (Incident og Change Management) for å ha kontroll på deres leveranser på de ulike oljeplattformene i Nordsjøen. BMC Remedy har fungert som plattformen for dette i over 10 år og anses som en meget kritisk grunnsten i arbeidet. Gjennom å dokumentere og følge opp leveransene gjennom Remedy yter ABB meget god service til sine kunder og har kontroll på status til enhver tid gjennom å analysere data fra Service Management-løsningen gjennom gode rapporter. 

”Ved å innføre Service Managment-systemet har vi løftet vår kundeservice betraktelig. Det er lett å samarbeide med Syscom når de leverer høy kompetanse med stort engasjement og effektivitet.”
-  Bjørn-Magnus Larsen, Technology Manager ABB.