fbpx
Skip links

Moderne IT-overvåkning som forutser dine problemer

Problemet med eldre IT-overvåkningsløsninger

Det er vanskelig å overvinne treghet, spesielt når det dreier seg om å erstatte en løsning for driftsovervåking i et etablert IT-miljø. Mange virksomheter har brukt mye penger på løsningene sine, og IT-teamene er vant til å bruke dem som de er. Når du ser på alternativene, lover alle leverandørene ende-til-ende alt-mulig-rart. Det ender gjerne med at virksomheten ikke ønsker å bruke tid og penger på å «reparere noe som ikke er ødelagt».

Bare at eksisterende overvåkings-løsninger ikke er ødelagt, betyr ikke at virksomheten får den verdien den forventer. En overvåkings-løsning bør sikre høy oppetid og gode kundeopplevelser. Men realiteten er at systemer alt for ofte slutter å virke og kundeopplevelsen lider under dette. I verste fall kan millioner av kroner i inntekter gå tapt, og virksomhetens omdømme lide.

Realiteten er at for å opprettholde gode kundeopplevelser, må IT kontinuerlig kunne måle oppetid, ytelse og responstider for virksomhetskritiske applikasjoner og den underliggende infrastrukturen de kjører på. Den gjennomsnittlige virksomheten drifter hundrevis av applikasjoner, servere, virtuelle maskiner, kontainere og mikrotjenester som produserer en konstant strøm av data i ulike former. Tradisjonelle IT-verktøy kan ikke se hvordan disse ulike lagene spiller sammen – de er ofte punktløsninger laget for å sette søkelys på ett system og forøvrig ignorere verden rundt seg.

Det er også sånn at IT-ledere blir utfordret med lavere budsjetter samtidig med økende aktivitet, økende datakompleksitet og krav om å holde tritt med digital transformasjon og et skiftet til skytjenester.

IT-team stresses ved kontinuerlig å havne i kaotiske krisemøter, argumenter om hvem som er ansvarlig og en uendelig pekelek. Årsaksanalyse gjøres med venstrehånden og de samme problemene dukker opp igjen og igjen. For mye tid blir bortkastet på feilsøking med gamle løsninger istedenfor å komme opp med nye og bedre løsninger.

Hvis det er en høy pris å betale for å beholde gamle, utdaterte løsninger, hvorfor gjøres det ikke mer i IT-virksomhetene for å forbedre seg ved å oppdatere gamle, utdaterte overvåkings-løsninger? Eller enda bedre – begynne på nytt med blanke ark? Spesielt når vi vet at dette ville kunne løse en rekke utfordringer i virksomheten: mange datatyper og formater som eksisterer i siloer i virksomheten, lang løsningstid når problemer oppstår og manglende kobling mellom IT og virksomheten samt lang tid for å realisere verdi i nye prosjekter.

Hvorfor du ikke har råd til å vente

Alle virksomheter er avhengige av teknologi, og IT-teamene er essensielle for å levere en ny bølge av digitale tjenester. Den digitale revolusjonen har endret hvordan alle virksomheter drives. For å konkurrere må din virksomhet være tilgjengelig der dine kunder er, når de forventer det, og hvert eneste driftsproblem betyr at kunder forsvinner. Hvis de ikke får det de forventer, klikker de videre til en konkurrent.

IT bærer en urettferdig del av byrden

IT-avdelingen må bære vekten av teknologibyrden som moderne virksomheter opplever. Mens sluttbrukere kan tenke på IT som mennesker de ringer når laptopen kræsjer, er IT sitt ansvar mer og mer variert – og virksomhetskritisk.

Om du ser på den gamle eller den nye IT driftsmodellen eller, dreier IT sitt ansvar seg rundt fire generelle kategorier:

  • Bygge IT: Bygge og levere nye forretningstjenester gjennom teknologi
  • Supportere IT: Bygge og vedlikeholde infrastrukturen som overvåker og støtter disse nye tjenestene
  • Optimalisere IT: Måle effekten og effektiviteten av tjenester levert basert på virksomhetens prioriter, mål og målekriterier
  • Fikse IT: Diagnostisere og fikse problemer og forhindre at de skjer igjen

Alt for ofte er disse kjerneoppgavene delt og gjøres i siloer – og resulterer i bortkastet tid og penger, misfornøyde kunder og frustrerte IT-team som løper fra krisemøte til krisemøte.

La oss se på den tradisjonelle IT driftsmodellen og sammenligne med en ny, forbedrede versjonen.

Tradisjonell IT driftsmodell

I den tradisjonelle IT-modellen var utvikling og drift adskilt av en tykk murvegg, metaforisk eller fysisk. Arbeidsoppgavene var unike. Utvikling bygger nye applikasjoner med en arbeidssyklus som begynte med planlegging og avsluttet med produksjonssetting – mens drift overvåket og fikset problemer som oppsto.

Dette kan ha fungert i store virksomheter der team arbeidet i de samme lokalene, brukte enkle verktøy bygget for en enkel arkitektur og hadde mulighet for nedetid over natten for å implementere endringer. Men det er ikke slik det fungerer i dag!

Den nye IT driftsmodellen

Den digitale revolusjonen krever at utvikling og driftsoppgaver samles i en felles syklus som kan matche hastigheten og kompleksiteten i nye IT-miljøer. Integrering av de to syklusene krever en åpen dialog der problemer identifisere raskt og løses uten at tjenestene forstyrres. Kundenes forventninger imøtekommes gjennom nye funksjoner og ny kode, og utvikling og drift jobber sammen for å møte disse forventningene.

Denne syklusen går mye raskere – og dette er hele poenget. Den tradisjonelle modellen hadde ikke IT-miljøene muligheten til å jobbe sammen og samhandle fra dag til dag på store og små oppgaver. Utviklingsteamene jobbet for seg selv og leverte nye releaser hver 6 måned, som drift vedlikeholdt, skalerte og overvåket.

Den nye IT driftsmodellen samler utvikling- og driftsyklusene i en kontinuerlig, koordinert syklus. Denne modellen reflekterer et DevOps-tankesett og gjør det mulig for virksomheter å lansere ny funksjonalitet til markedet raskere, innovere rasker, samt teste og forbedre uten å forstyrre tjenesteleveransene.

Data er nøkkelen

I mange år har virksomheter eksperimentert med nye måter å få verdi ut av rådata. Den største hindringen har vært siloer. IT-drift har hatt sine overvåkingsverktøy. Utvikling har hatt sine verktøy for integrert testing og utvikling. Nettverk og sikkerhet har hatt sine verktøy – og ingen har kunnet se hverandres data. Når noe går feil pekes det i alle retninger.

Den nye IT-modellen gir et felles og delt dataunderlag som er fundamentet for IT. Verktøyene for overvåking, samhandling og automatisering er bygd på toppen av dette fundamentet for å levere og operere nye IT-tjenester. De rette interessentene er involvert i å levere forretningsverdi, de identifiserer og forstår problemer, og jobber sammen for å finne rot-årsaken til problemer som oppstår.

Dataunderlaget gjør det også mulig for team å jobbe samlet på analyser av hendelser som har vært, reflektere på hva som skjedde og styre denne informasjonen tilbake og forbedre måten teamene jobber på. Problemer løses kun en gang, ikke igjen og igjen på tvers av organisasjonen.

Data er fundamentet for den nye IT driftsmodellen med tre pilarer som bygger på denne for å gi en operasjonell struktur. Disse er Monitorering, Samhandling og Automatisering.

Ønsker du å lære mer om  hvordan du kan ta virksomhet fra reaktiv til proaktiv IT-drift som forutser mulige driftsproblemer?

Last ned whitepaper Les mer om Splunk