fbpx

Skip links

Hva er ITIL?

I dag koster ustrukturert IT-arbeid arbeidsgivere over hele Norge store summer. Uten et skikkelig planverk, som ITIL, blir IT-ansvarlig løpende fra tue til tue for å slukke små og store branner.

IT Infrastructure Library har vi hørt i mange år og de fleste finner ITILs best-practice tilnærming attraktiv. Men vellykket implementering forutsetter innsats – innsats som sikrer forankring og dermed engasjement og endringsvilje blant de ansatte på IT-avdelingen.

Det hele startet den gang Kevin Keegan var kaptein på det engelske fotball-landslaget. England; 1970-tallet; Margaret Thatcher. Fru Thatcher hadde sett seg lei på ineffektivitet og manglende systemer. Ved å samle erfaringer og praktiske råd fra veldrevne IT-avdelinger, jaktet hun på den perfekte måten å drive en IT-avdeling på. Vi kjenner tankegangen som IT Infrastructure Library. Hensikten er å skape gode prosesser, ikke å kunne si ”vi er ITIL-sertifisert”.

I stedet for å utforske roten til problemene bruker mange IT-avdelinger all sin tid på å lindre symptomene. ITIL gjør det mulig å planlegge driften, slik at løsningen er klar allerede før problemet oppstår. Floker løses kjapt og effektivt. Tidligere tiders febrilske brannslukking er historie; vi har kontroll. Når vi gjør endringer i IT-systemene vet vi hva konsekvensene blir – på forhånd.

ITIL for ITILs skyld?

Men det forutsetter at de ansatte ved IT-avdelingen er involvert i arbeidet. Hvis ikke menneskene som skal leve med systemet drar i samme retning går mye av vinningen opp i spinningen.

Det snakkes mye om ITIL og ITIL-kurs, men mange går glipp av at essensen er prosessene. Det har ikke noen hensikt å implementere ITIL hvis det ikke gjøres på riktig måte. Det fungerer bare hvis man samarbeider om prosessene. Hele IT-avdelingen må dra i samme retning. For å få best utbytte må både ledere og ansatte engasjere seg. De som bruker rammeverket må motiveres til å gjennomføre forandringene. Investeringer er nytteløse hvis de ikke følges opp.

Det er ingen døgnflue: Standarden har kommet for å bli. En fersk undersøkelse viser at annen hver IT-sjef vet hva ITIL er. Mer enn to av ti har innført eller holder på å innføre prosessene, mens 15 prosent vurderer det. I Sverige har de kommet enda lengre.

ITIL gir oss et rammeverk som samler all vår kompetanse og erfaring i et felles begrepsapparat; det er sunn fornuft satt i system. I kampen om offentlige kontrakter er ITIL ofte ett av kravene, men det holder ikke bare å ha innført prosessene. Det er ikke en handelsvare. Det er en måte å arbeide på. Vellykket implementering forutsetter at de ansatte står i fokus; de som bruker rammeverket hver eneste dag. Og så snart avdelingen får kontroll på prosessene frigis tid. Tid som kan brukes til å øke bedriftens verdiskapning.

I Syscom har vi lært ITIL ”the hard way”.
I 25 år har vi levert sofistikerte teknologiske Service Management-løsninger, og det har lært oss at teknolog ikke er alt.
For at teknologien skal fungere, må det stå kompetente og dedikerte mennesker og gode prosesser bak den.

Fokus på mennesker er en forutsetning for å lykkes med ITIL.