Secure Workplace - Webinar


Velkommen til 45 minutters webinar!

Dette webinaret tar for seg Syscom Secure Workplace og hvordan vi kan hjelpe din virksomhet etablere en sikker moderne arbeidsplass.

Etabler en sikker og moderne arbeidsplass!


Ved digital transformasjon er det avgjørende å sikre virksomhetens data samtidig som brukeren får en arbeidsplass som alltid er oppdatert, tilgjengelig og fleksibel. Virksomheter må tenke på beskyttelse av informasjon i en mobil hverdag og brukere har behov for en felles identitet på tvers av systemer – internt og i skyen.

Mange virksomheter opplever denne transformasjonen som en utfordring – mangel på kompetanse og erfaring innenfor informasjonssikkerhet og cybersecurity gjør det vanskelig å ta de rette grepene. Virksomheter vil få en utfordring med å fange opp trusler og sårbarheter som utsetter de for risiko.

Syscom løser dette med en sikker moderne arbeidsplass – Det skal være enkelt for alle brukere, mobilt, men også sikkert. Basert på sky-baserte tjenester fra Microsoft har vi utviklet en metodikk for overgang fra klassisk IT til moderne IT. I denne tjenesten fra Syscom hjelper vi med alle faser – planlegging, implementering og kontinuerlig utvikling og oppfølging.

Dette webinaret tar for seg Syscom Secure Workplace og hvordan vi kan hjelpe din virksomhet etablere en sikker moderne arbeidsplass.

Dato:

onsdag 27. september

Tidspunkt:

09.00-09.45

Klikk her for påmelding!

Deltakelse er gratis!

Velkommen til å møte opp hos oss – i Sørkedalsveien 6 – og følge webinaret live, hvis du heller vil det.