Tiden er kommet for hendelse-deteksjon og respons. Er du klar?

Et sikkerhetsangrep mot din virksomhet krever respons i løpet av minutter – ikke timer eller dager! Redusér tiden det tar å identifisere, undersøke og analysere omfang når et sikkerhetsbrudd rammer. Ikke om og hvis, men når.
Her er Syscoms top 4 tips for bedre it-sikkerhetsarbeid:

Undersøk hendelser raskere!
Dagens undersøkelse og analyse av it-sikkerhetshendelser tar altfor lang tid og er en stor utfordring i alle bransjer. Organisasjoner mottar flere varslinger daglig enn det er praktisk mulig og ta stilling til. På toppen av det hele er det en utfordring å få et totalbilde av en hendelse når du må søke gjennom ulike datakilder, brukeradferd, IP adresser og enheter. Å validere en trussel ene og alene kan ta timer, og IT avdelingen må først vite hvor de i det hele tatt skal lete før hendelsen kan undersøkes.

Hvem kommuniserer med hvem, på hvilken plattform og hvordan?
Identitetsstyring er et stadig viktigere parameter for å sikre informasjon. En vanlig angrepsmetode i dag er å bruke stjålet innloggings-informasjon fra viktige brukere som en enkel måte å kunne få tilgang til kritiske systemer. 90% av alle organisasjoner er bekymret for denne type angrep, men de færreste har mulighet til å oppdage dem.

Skjær gjennom støyet
En økende bekymring for mange organisasjoner er volumet på antall it-sikkerhetsvarslinger. I noen tilfeller er så mye som 50% av varslinger falske positiver. Resultatet er overbelastning på IT-avdelingen og dermed kan du gå glipp av viktige sikkerhetsbrudd og hendelser.

Når organisasjoner og IT avdelinger skal legge planer for it-sikkerhetsinitiativ, hva bør prioriteres og hvilke prosjekter skal man velge?

Her er Syscoms top 4 tips for bedre it-sikkerhetsarbeid:

1. Prioriter å finne sikkerhetsbrudd tidlig i angrepskjeden
Ved å identifisere spor tidlig i angrepet, som f.eks. infiltrasjon eller ”lateral movement” i nettverket, kan IT-avdelingen respondere før data går tapt.

2. Fokuser på mest sannsynlige angrep først
De mest vanlige angrepene er phishing og malware. De fleste organisasjoner har god beskyttelse mot malware, men har ikke verktøy for å detektere phishing og stjålne brukerkontoer.

3. Identifisere hull i sikkerhetsprogrammet
Evaluer sikkerhetsinitiativene internt for å sikre at du er beskyttet mot de vanligste sikkerhetsangrep og kan oppdage dem tidlig i angrepskjeden. Ved å identifisere hullene gir det grunnlag for fremtidige tiltak.

4. Spar tid ved å redusere antall verktøy
Det er svært mange løsninger for sikkerhetsovervåkning på markedet i dag. Når du vurderer nye verktøy kan det være en utfordring å se verdien av dem. Dersom en løsning i tillegg bare overvåker en bestemt del av nettverket skaper det en silo-effekt som gjør at hendelser ikke ses i sammenheng med andre deler av nettverket. Velg løsninger som er enkle å implementere, har minst overlapp med andre løsninger og gir et totalbilde av hva som skjer i nettverket.

Rapid 7 – Insight IDR
Ta kontroll over sikkerhetsarbeidet med en enkel, komplett løsning for hendelse-deteksjon og respons kombinert med compliance rapportering, logg-aggregering, analyser av brukeratferd og real-time søk. Rapid 7 Insight IDR korrelerer all aktivitet på tvers av nettverket og menneskene som sitter bak slik at it-sikkerhetsbrudd kan identifiseres tidlig og hendelser kan undersøkes raskere.

Ønsker du å lese og lære mer?


WHITEPAPERS

Sjekk ut våre whitepapers

Les mer

WEBINAR

Se alle våre webinar

Les mer

BLOGG

Besøk vår blogg

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Ja, jeg ønsker å motta epost med relevant informasjon fra Syscom AS