fbpx
Skip links

4 råd for å lykkes med Change Management i en agil verden

Det er ingen tvil om at change management er en svært nyttig praksis for ITSM-organisasjoner når det kommer til å redusere risiko for nedetid og sikkerhetsbrudd, på tvers av avdelinger. Noen ganger kan derimot change management skape treghet i prosesser, og til og med lede til høyere risiko.

Change Management må endres

Forrester har gjennomført en stor undersøkelse som tar for seg hvordan IT-profesjonelle innenfor infrastruktur og drift benytter seg av change management, og hvilke utfordringer de møter. Noen av hovedfunnene er som følger:

  • Mange misbruker komplekse change management-prosesser på lav-risiko endringer, noe som skaper en flaskehals for agil utvikling.
  • Trender fra DevOps og agil utvikling lar seg ikke forene med tradisjonelle change management-praksiser hvor det kun er lagt opp til ukentlige endringsråd.
  • Å kun foreta endringsvurderinger én til to ganger i uken skaper unødvendige forsinkelser for utvikling av digitale tjenester/produkter, og er heller ikke nødvendig for å oppnå målene for change management.

 

Det er derfor nyttig å bevege seg bort fra «strenge» mål om endringsvurdering, og heller jobbe mot en virkelighet hvor ikke alle endringer behøver godkjenning fra endringsrådet. I verste fall kan en change-syklus med uheldig bruk av change management se slik ut:

Hvordan ser fremtidens Change Management ut?

Change management er her for å bli, men for å være nyttig i digital tjenesteutvikling har den behov for endring, bli mer automatisert og mer integrert. Forresters rapport peker på disse trendene:

  • Systemer blir mer og mer tilpasningsdyktige, noe som reduserer risiko.
  • IT-avdelinger tar i økende grad i bruk standardendringer og delegerte endringer som ikke er avhengige av formell godkjenning. Dette er en positiv utvikling, da det minker unødvendig friksjon og forsinkelser.
  • Moderne teknologisk pipeline-infrastruktur samler inn enorme mengder data om endringer, hvem som har gjort dem, hvilke inputs og parametere som ble brukt, og mye mer. Med verktøy som ServiceNow og BMC kan man automatisk registrere og oppdatere registre.

 

Den nye modellen ser derfor slik ut:

For å lykkes med change management i 2020, bør du følge disse rådene:

  1. Hold endringssyklusen lean og fokuser på det ønskede utfallet som er å redusere risiko. Benytt change management for endringer som er vanskelige å reversere, kan ha stor innvirkning eller som involverer systemer som historisk sett har vært ustabile.
  2. Husk at kommunikasjon og koordinering er dyrt – også i form av forsinkelser. Å involvere unødvendige interessenter gjør utviklingsprosesser tregere, så det kan være lurt å følge med på, og tracke, dette.
  3. Få maks ut av dataene dine ved å benytte deg av automatiseringsverktøy for å forutse og kalkulere risiko.
  4. Sett nyttige mål. Null feil er ikke et nyttig mål, da det vil føre til en flaskehals for godkjenning av endringer som egentlig ikke er nødvendig.

 

Du kan lese hele rapporten her.

Leave a comment